INVENT är ett specialistföretag för inneklimat med inriktning på fastighetsautomation.
Vår affärsidé är att förse fastigheter med kostnadseffektiva, väl fungerande, moderna och energioptimerade installationer för inomhusklimat.

Om Invent

– Teknik för inneklimat –
Invent verkar för att minska
energikostnader genom tekniska
lösningar som sparar energi och därigenom verkar för en bättre miljö. Vår affärsidé har aldrig känts mer rätt i tiden.

Läs mer!

Kompetens

-Öppenhet och valfrihet-
Vi på Invent har tillsammans över
350 års erfarenhet av styr r& regler med övervakning. Vi lär oss och utvecklas
hela tiden. Vi tror på att dela med
oss av vår kunskap.

Läs mer!

Om Invent

-Komplett leverantör-
Våra tjänster sträcker sig från entreprenader inom fastighetsautomation,
avtal, migrationer, energiprojekt till service och underhåll. Vi är entreprenörer med ett långsiktigt ansvar.

Läs mer!

Anlita oss för optimal energibesparing