– Teknik för inneklimat –

Om Invent
Invent verkar för att minska energikostnader genom tekniska lösningar som sparar energi och därigenom verkar för en bättre miljö. Vår affärsidé har aldrig känts mer rätt i tiden. Klimatpåverkan och miljöfrågor är ämnen som ständigt diskuteras. Vi ser en stadigt ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster som till största delen handlar om att se till att kunderna erhåller ett bra klimat med minsta möjliga energiåtgång.

Långsiktighet och öppenhet är våra ledstjärnor. Standardiserade system som t.ex. BAC-net tror vi är framtiden. Flera av våra kunder tycks dela vår uppfattning. Det bekräftas av att vi i Tyskland, som just nu kommit längst i styr & reglerbranschen, kunnat se ett klart focus på samarbete och öppenhet i produkter och system.

Marknad
Invent omsätter över 40 milj SEK på årsbasis som fördelar sig på ca 80 % slutkunder och 20 % entreprenörer. Våra kunder finns huvudsakligen i Dalarna och Västmanland. De är ofta slutkunder, duktiga fastighetsägare eller entreprenadföretag med höga krav.

Fasta och trogna kunder är viktiga för oss. Vi satsar på att vara en trygg partner och att bygga på långsiktiga, stabila kundrelationer.

Personal
Vi är idag totalt 20 anställda i företaget fördelade på tre kontor; Ludvika, Västerås och huvudkontoret i Falun.

Invents ambition är att vara en komplett partner med ett mycket högt kunnande. Personalen utbildas därför kontinuerligt i bla. i CAD, kalkylprogram , styr & regler samt övervakningssystem. Varje år besöker vi mässor och tillverkare i Europa för att titta på nya produkter och system. Montagearbeten sköts till stor del av inhyrda montörer under ledning av våra egna montörer och projektledare. Vid tar även hjälp av externa konsulter vid behov.

Vi kommer att behöva rekrytera många nya medarbetare framöver. Vill du veta mer, kika in på Arbeta hos oss.

Historik
1996 – Invent i Falun AB bildades. Affärsidén var att erbjuda tekniska installationer i fastigheter för att höja komforten och spara energi.
1999 – Ett kontor i Ludvika öppnades där två personer anställdes.
2008 – Huvudkontoret i Falun flyttade till nya lokaler på Källviksvägen.
2011 – Ett kontor i Västerås öppnades. Sex personer anställdes.
2014 – Företaget blev generalagent för Deos byggnadsautomation.
2016 – Invent firar 20 år i branschen.

Välkommen till Invent!


Invent – Teknik för inneklimat