Tjänster

Våra tjänster sträcker sig från fastighetsautomationsentreprenader, avtal, migrationer och energiprojekt till service och underhåll. Vår styrka är att analysera och förbättra inomhusklimat genom energioptimerade installationer. Genom incitamentsavtal genomför vi även energientreprenader finansierade av värdet på kalkylerade besparingar. Vi gör inte färdiga handlingar och agerar inte som konsult. Vi är entreprenörer med långsiktigt ansvar.

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

TOTALINSTALLATIONER
Totalinstallationer med inriktning på ventilation, värme, kyla, styr & regler. Vi projekterar, projektleder och samordnar installationen.

PROGRAMMERING
Egen projektering, programmering och driftsättning.

ÖVERVAKNINGSSYSTEM
Uppkoppling av våra kunders installationer mot webbaserade övervakningssystem. Kunden behöver alltså inte ha eget övervakningssystem.

ENERGIENTREPRENADER
Självfinansierande energientreprenader. Energy Performance Contracting (EPC).
Vi har lång erfarenhet och bra referenser.

SERVICE
Service, injusteringar
och driftsättning av styr & regleranläggningar med övervakning. Servicekontrakt.

LAGERHÅLLNING
Marknadsföring, lagerhållning och försäljning av produkter för branschen. Eget lager innebär snabbhet och tillgänglighet.

MIGRATION
Migration dvs. utbyten och modernisering av befintliga datoriserade styr & reglersystem. Deos, SAIA, Beckhoff, Siemens, Kieback & Peter.
Vi kan ge ett genomtänkt förslag baserat på våra goda kunskaper om äldre system.